Telephone : +662-287-4880-1, +662-678-4600-2, +6694-894-2978
Language :
A.C.S. Xenon
About A.C.S. Xenon
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2521 เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และวัสดุอื่นๆเพื่อการวิเคราะห์ การวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนโดยมีนโยบายในการนำเสนอเคมีภัณฑ์และวัสดุที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีในราคาที่ยุติธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า