Telephone : +662-287-4880-1, +662-678-4600-2, +6694-894-2978
Language :
A.C.S. Xenon
How to order
การสอบถามราคาสินค้าและขอใบเสนอราคา (request for quotations)
สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ (please contact us using the following channels)
 • โทรศัพท์ /Tel : 02-287-4880-1, 02-678-4600-2
 • แฟกซ์ /Fax : 02-213-1993, 02-678-8941
 • E-mail : acsxenon@hotmail.com
Online Chat ที่เว็บไซต์ www.acsxenon.co.th ของเรา
ติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่าน (contact your sales contact person)
การสั่งซื้อสินค้าและการส่งมอบ
ห้างฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดบิลขั้นต่ำ แจ้งวิธีการส่งมอบสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า และการคิดค่าขนส่ง ติดต่อเรา 
**ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าดังกล่าว สำหรับสินค้าที่มีห้างฯ มีของใน Stock พร้อมส่งเท่านั้น
***กรณีมูลค่าการสั่งซื้อของท่านต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดข้างต้น
ท่านสามารถมารับสินค้าได้เองที่ห้างฯ ตามแผนที่นี้  หรือให้ทางห้างฯ
จัดส่งสินค้าให้โดยทางไปรษณีย์หรือโดยบริษัทฯขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าขนส่งเพิ่มตามจำนวนและน้ำหนักสินค้าที่ต้องการให้จัดส่ง
กรณีต้องการสินค้าเร่งด่วนสำหรับสินค้าที่มีใน STOCK พร้อมส่ง
ในกรณีสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อเป็นสินค้าที่ห้างฯ มีของพร้อมส่ง และท่านต้องการให้ห้างฯ จัดส่งสินค้าให้ภายในวันรุ่งขึ้นทันที โปรดยืนยันการสั่งซื้อกับทางห้างฯ ให้เรียบร้อย ก่อนเวลา15.00น. ใบสั่งซื้อที่เราได้รับหลังเวลา 15.00 น. ไปแล้วนั้น ทางห้างฯ สงวนสิทธิ์ออกบิล / ใบกำกับภาษีในวันทำการถัดไป และส่งสินค้าให้อีก 1 วัน ภายหลังจากวันที่ที่ออกบิล ทั้งนี้ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าเรียงตามลำดับให้กับลูกค้ารายที่ส่งออเดอร์และยืนยันการสั่งซื้อกับทางห้างฯ เข้ามาก่อน
การสั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากสินค้าที่ห้างฯ ทำ Stock ในเมืองไทยกว่า 1,000 รายการแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบ รหัส-ชื่อสาร จำนวนหน่วย ราคาสาร และขอเอกสารสาร Spec. หรือ COA ให้เรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
ท่านสามารถปรึกษากับฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคาสินค้า และระยะเวลาการจัดส่งของสินค้าสั่งจากต่างประเทศได้ ติดต่อเรา

 • การจัดส่งสินค้า / ตรวจรับสถานะสินค้า
 • - กรุงเทพฯและปริมณฑล : บริการจัดส่งโดยพนักงาน หจก.เอ.ซี.เอส.ซีนอน
 • - ต่างจังหวัด : บริการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน และ ไปรษณีย์ไทย
 • - ตรวจสอบสถานะสินค้า : อีเมล์ pongnapa_acs@hotmail.com
Return And Replacement of Goods
Return and replacement of goods will not be considered if a complaint is not launched within 15 days after receipt of the goods. The goods to be returned must be in good condition, un-opened and undamaged.
 • We reserve the right not to accept any complaint for return and replacement of goods under the following conditions:
 • • The goods have been received by the customer for more than 15 days.
 • • The goods have been opened.
 • • The goods are not in the original state when delivered or have been• damaged.
 • • The goods are from an outside source and we out-source the goods as a service to the customer.
Quality Warranty
We maintain quality warranty that the goods we supply under official authorized dealership possess the quality as specified in the certificate of analysis of the lot supplied. Any quality complaint will be submitted to Sigma-Aldrich for consideration. Sigma-Aldrich’s decision is considered final.
วิธีการชำระเงิน
ท่านสามารถเลือกการชำระเงินด้วยวิธีดังต่อไปนี้
• สั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคาร ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน
• ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภท สาขา ชื่อบัญชี
กรุงเทพ 219-0-00156-6 ออมทรัพย์ ถนนจันทน์ หจก.เอ.ซี.เอส.ซีนอน
กรุงไทย 036-1-40742-4 ออมทรัพย์ ถนนจันทน์ หจก.เอ.ซี.เอส.ซีนอน
กสิกรไทย 747-2-02010-7 ออมทรัพย์ ถนนจันทน์ หจก.เอ.ซี.เอส.ซีนอน
ทหารไทย 016-2-11671-9 ออมทรัพย์ ถนนจันทน์ หจก.เอ.ซี.เอส.ซีนอน
*** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน ทาง E-mail: acsxenon01@hotmail.com
หรือ Fax: 02-2131993 มายังบริษัทฯ ทันที หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ที่เบอร์ 02-6784600-2